Voordelig, veilig en betrouwbaar!

 

Retourneren

Retourneren

Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, het zogenaamde herroepingsrecht. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of een vooraf door u aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens deze termijn zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product niet uitpakken of gebruiken. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons retourneren. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. Dus u mag een een gesloten (verzegelde) verpakking niet openen en u mag de parfum die in de gesloten verpakking zit niet gebruiken of testen. Voor meer informatie zie voorwaarden

 

Kosten in geval van herroeping

1. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zijn de kosten van terugzending voor uw rekening.

2. Indien u een bedrag betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

 

 

Wij vragen u vriendelijk een kopie van de factuur mee te sturen of in ieder geval het ordernummer in een begeleidend schrijven te vermelden. U dient het retourpakket voldoende te frankeren, wij nemen geen ongefrankeerde stukken aan. 

 

U kunt het retourpakket sturen naar:

P.F.Y.

T.a.v. Retourneren

Apolloweg 345

8239DC Lelystad

 

U kunt ook door het invullen van het retourformulier aangeven dat u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht. U bent echter niet verplicht het retourformulier te gebruiken, want ook zonder het formulier geldt het herroepingsrecht. Klik hier om naar het retourformulier te gaan!

© Parfum For You 2020. All Rights Reserved